ADHD tax, czyli podatek od adhd, co to takiego

    "Podatek od ADHD" lub "ADHD tax" to nieoficjalne określenie, które może być używane w niektórych kontekstach, aby opisać dodatkowe koszty lub wyzwania związane z życiem lub pracą osób z ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), czyli zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.Osoby z ADHD mogą napotykać na różne trudności w codziennym życiu, które mogą wpłynąć na ich zdolność do wykonywania pracy, zarządzania finansami, organizacji codziennych obowiązków itp.
Oto kilka aspektów, które mogą być określane jako "ADHD tax":

Trudności w organizacji: Osoby z ADHD mogą mieć problemy z organizacją swojego czasu, planowaniem zadań i utrzymaniem porządku w życiu codziennym. To może prowadzić do dodatkowego wysiłku i kosztów związanych z próbami radzenia sobie z tymi wyzwaniami.


Zarządzanie finansami: Osoby z ADHD mogą mieć trudności w zarządzaniu finansami, w tym z opóźnianiem płatności rachunków, kontrolowaniem impulsywnych zakupów i planowaniem oszczędności. To może prowadzić do opłat za opóźnione płatności i innego rodzaju wydatków.


Dodatkowy stres i zdrowie psychiczne: Życie z ADHD może być stresujące, co może wpłynąć na zdrowie psychiczne. Koszty związane z opieką zdrowotną lub terapią mogą być uważane za część "ADHD tax".


Zmniejszona produktywność: Osoby z ADHD mogą napotykać na trudności w utrzymaniu koncentracji i efektywności w pracy. To może prowadzić do mniejszych zarobków lub potrzeby pracy nad nadrobieniem zaległości, co wymaga dodatkowego wysiłku.


Koszty leków i terapii:
Osoby z ADHD często korzystają z leków i terapii, aby zarządzać swoimi objawami. Koszty tych leków i wizyt u specjalistów mogą być znaczące.

Warto podkreślić, że "ADHD tax" to nieoficjalne pojęcie i nie jest formalnym terminem używanym w dziedzinie zdrowia czy finansów. Jednak może pomóc zrozumieć dodatkowe wyzwania, z jakimi osoby z ADHD mogą się spotykać i jakie koszty mogą ponosić, próbując dostosować się do życia w społeczeństwie, które często jest dostosowane do potrzeb osób o innych profilach neurologicznych. Osoby z ADHD mogą korzystać z różnych strategii i wsparcia, aby minimalizować te koszty i lepiej zarządzać swoim życiem.

Przykłady podatku od adhd w codziennym życiu :

Osoby z ADHD częściej niż neurotypowi:
  • zapominają oddać książki do biblioteki i potem płacą karę za oddanie książki po terminie lub sprawa trafia do sądu
  • odesłać lub wymienić rzeczy zakupione w sklepie internetowym przed terminem. = stracona szansa na odesłanie rzeczy, co się równa niepotrzebnej stracie pieniędzy i zostanie z niepotrzebnymi i zbędnymi rzeczami.
  • zrezygnować z płatnej subskrypcji, a później niepotrzebne opłaty, za coś z czego się nie korzysta.
  • opłacanie karnetu na siłownie i  nie korzystanie z niej = strata pieniedzy
  • niezapłacenie w terminie czynszu, opłata za telefon, co się równa z otrzymywaniem upomnień, czy wyłączeniem usługi
  • kupić bilet na autobus. później kara za brak jazdy bez biletu
  • niedoczytanie instrukcji = błędnie zrobione rzeczy
  • przegapienie terminu zgłoszenia się np. do urzędu pracy = wykreślenie z rejestru bezrobotnych
  • uczenie się na ostatnią chwilę, brak zdanego egzaminu
 Zobacz:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuje za każdy komentarz. W miarę możliwości staram się każdego z was odwiedzić.
Proszę o niezostawianie linków do swoich stron. znajdę cię i bez tego!